Flaggregler

Flaggningstider

1 mars – 31 oktober hissas flaggan klockan kl. 8. Under övrig del av året kl. 9. Flaggan halas vid solnedgången, se almanackan, dock senast kl 21. Detta är regler som rekommenderas, ingen lag förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt.

Flaggning vid dödsfall

Flaggan hissas på halv stång på döds- och begravningsdagen, då den först hissas i topp och omedelbart därefter halas 1/3 av stångens längd. När jordfästningen ägt rum, hissas flaggan i topp, varefter den halas antingen omedelbart eller på ovan angiven tid.

Förvaring

Vik inte ihop en våt eller fuktig flagga utan låt den först få torka. Vik flaggan så att den blå duken kommer utåt. Detta för att den gula färgen lättare fläckas och smutsas ner.

Utländska flaggor

Den svenska flaggan bör hissas samtidigt som de utländska och placeras på hedersplats. Vid flaggplaceringen används begreppen ”heraldiskt höger” och ”heraldiskt vänster”. Detta innebär, att man ställer sig med ryggen mot den plats eller byggnad som skall flaggsmyckas. Då har man ”heraldiskt höger” på sin högra hand och följaktligen ”heraldiskt vänster” på sin vänstra hand.

Ballonger & sån't - Tel 08-650 99 55 Vi kan nationsflaggor!

Regler vid utländsk flaggning

Följande regler är allmänt vedertagna för korrekt flaggning med utländska flaggor:

 • Vid flaggning med en svensk och en utländsk flagga placeras den svenska flaggan ”heraldiskt höger”.
 • Vid flaggning från flera stänger i rad med endast svenska och en utländsk nations flaggor, placeras i allmänhet de svenska flaggorna på varannan stång, varvid raden vid udda stångantal börjar och slutar med en svensk flagga.
 • Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska flaggor, placeras flaggorna i svensk alfabetisk ordning från ”heraldiskt vänster” till ”heraldiskt höger”. Vid sådan flaggning placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av de övriga nordiska flaggorna.
 • Vid internationell flaggning från flera stänger i rad, placeras flaggorna i fransk alfabetisk ordning dvs. nationens namn enligt fransk stavning. Den svenska flaggan ingår på sin plats i bokstavsföljden. Vanligtvis placeras en svensk flagga också i början och slutet av flaggraden.
 • Vid flaggning på stänger av olika längd, placeras de svenska flaggorna på de högre stängerna. Vid flaggning med svenska och endast en utländsk nations flaggor, hissas på de högre stängerna svensk flagga ”heraldiskt höger”.

Olika andra lösningar kan förekomma. Detta kan man läsa om i boken ”Flaggan och Fanan”, som är utgiven av Liber 1986. Allmänna förlaget, ISBN 91-38809272-7.

Allmänna flaggdagar

Flaggdag definieras i Svenska Akademins Ordbok som ”årligen återkommande högtidsdag som firas med flaggning”. Vilka dessa dagar är finns fastställda i Förordning om allmänna flaggdagar, utfärdad den 29 april 1982 (SFS 1982: 270). I Sverige har vi numera följande allmänna flaggdagar:

 • Nyårsdagen
 • 28 januari: Konungens namnsdag
 • 12 mars: Kronprinsessans namnsdag
 • Påskdagen
 • 30 april: Konungens födelsedag
 • 1 maj
 • Pingstdagen
 • 6 juni: Sveriges nationaldag och Svenska Flaggans dag
 • Midsommardagen
 • 14 juli: Kronprinsessans födelsedag
 • 8 augusti: Drottningens namnsdag
 • Dag för val till riksdagen
  (ordinarie val: tredje söndagen i september vart fjärde år)
 • 24 oktober: FN-dagen
 • 6 november: Gustaf Adolfsdagen
 • 10 december: Nobeldagen
 • 23 december: Drottningens födelsedag
 • Juldagen
 • I övrigt flaggas på högtidsdagar inom orten och familjen.

Att tänka på

Ett lands flagga får aldrig hissas under ett annats land. Vid festliga tillfällen kan däremot signalflaggor hissas under nationsflaggan. En trasig flagga ska omedelbart repareras. Utsliten eller urblekt flagga skall brännas. Person från annat land har givetvis full rätt att hissa den egna nationsflaggan på samma sätt som konsulat har rätt att hissa sin nationsflagga. Vid svenska högtider bör den svenska flaggan hissas på samtliga mark-, tak- och fasadstänger. Andra länders beskickningar och konsulat samt i Sverige bosatta utlänningar, brukar vid sådana tillfällen delta i högtiden genom att hissa sitt eget lands flagga. Vid sorgebetydelse gäller för bolags- och föreningsflaggor eller liknande samma regler som nationsflaggor. På fasadstång bör flaggan vid sorgebetydelse inhalas så långt att duken hänger ungefär mitt på stången. Svensk flaggduk får inte förses med märken, bokstäver eller andra tecken.

Vimpel

Denna kan vara hissad dygnet runt, dock ej samtidigt med flaggan. Vimpeln är en trevlig dekoration, som gärna kan vara hissad året runt. Använd inte korsvimpelnsom ersättning vid t ex allmänna flaggdagar.
Bolags och föreningsflaggor

När dessa hissas samtidigt med den svenska flaggan gäller principen ”heraldiskt höger”

Polyesterflagglina

Tänk alltid på att flaggan blir ordentligt fäst vid flagglinan och att linan hålls väl sträckt. Vädertålig polyesterlina rekommenderas.

Upp och ned på flaggan eller vimpeln

Den svenska och finska vimpeln består ju av två olika färgfält. Dessa vimplar skall hissas så att den blå färgen kommer uppåt. Beträffande utländska flaggor och vimplar, t ex Holland, Tyskland, Polen m fl får förväxling ej heller ske. Dessa hissas med linningsetiketten nedåt! Dekorera gärna med svenska flaggan både inom- och utomhus, men se till att den får en värdig placering.

Källa: ”Flaggan och Fanan” Utgiven av Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag